Kotły z podajnikiem ślimakowym typu EKR komfort

EkrkomfortKocioł typu EKR komfort jest nowoczesnym kotłem sterowanym elektronicznie z retortowym podajnikiem ślimakowym opalanym eko-groszkiem. Paliwo spala się w małym palniku z automatycznie sterowanym załadunkiem paliwa oraz regulowaną ilością powietrza wprowadzanego do komory spalania.

Dzięki zastosowaniu nowego dwusystemowego sposobu spalania polegającego na zgazowaniu paliwa w pierwszym etapie z jednoczesnym spalaniem produktów suchej destylacji w drugim etapie uzyskano bardzo dobre wyniki w trzeciej klasie (najwyższej) czystości spalin potwierdzonych świadectwem badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” wydanym przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla.

Obsługa kotła ogranicza się do nasypywania paliwa i do usunięcia popiołu raz na kilka dnia, a kocioł może pracować bez zatrzymywania przez cały sezon grzewczy.


Palnik retortowy

Palnik na paliwo stałe z podajnikiem ślimakowym nowej generacji jest rozwiązaniem pozwalającym na stosowanie szerokiej gamy paliw w postaci sypkiej i granulatu od 0-32mm. Paliwem zasadniczym jest węgiel w granulacji 0-32mm (od miałów do groszków). Palnik bez zmian konstrukcyjnych pracuje również bez zarzutu na bio-paliwach jak pellety, zrębki i zboża.

Konstrukcja nowej dyszy palnika i zastosowanie nowego sposobu podawania paliwa pozwala na stosowanie paliw tzw. trudnych, np. węgle z wysoką liczbą rogi (spiekalnością), które to tworzą spieki w palenisku.

Palnik retortowy odporny na korozję.

Do konstrukcji podajnika wykorzystujemy żeliwo szare, natomiast ślimak wykonany jest z żeliwa sferoidalnego, wpływa to na zwiększenie odporności na korozję. Ma to ogromne znaczenie przy użytkowaniu różnej wilgotności paliw zawierających siarkę przyspieszając korozję. Zastosowanie żeliwa wpływa na zmniejszenie głośności pracy podajnika i wykazuje mniejszą tendencję do przekazywania drgań na pozostałe elementy kotła.

sprawdź ofertę


Rodzaje paliwa

Zalety kotła

sprawnosc Sprawność cieplna sięgająca 88 %.
serwis Gwarancja na kocioł 36 miesięcy oraz 24 miesiące na pozostałe elementy.
sterownik Stosowane sterowniki wysokiej jakości oraz szeroki wybór dla klienta.
wysoka-jakosc Wysoka jakość stosowanych materiałów.
podajnik Podajnik ślimakowy umożliwiający spalanie miału, groszku i eko-groszku.
blacha-wymiennika Wymiennik ciepła wykonany z atestowanych blach o grubości 6 – 8 mm.
zakres-mocy Zakres mocy od 15 do 500 kW
latwa_obsluga Szybka i łatwa obsługa.
doradztwo Zapewniamy profesjonalne doradztwo z zakresu obsługi kotła praktycznie przez całą dobę.

Kotły typu „EKR Komfort”  bez wężownicy schładzającej mogą być stosowane wyłącznie w układzie centralnego ogrzewania systemu otwartego zgodnie z PN-91/B-02413.

Kotły wyposażone w wężownicę schładzającą i zawór bezpieczeństwa o mocy do 300 kW mogą pracować w układzie zamkniętym z naczyniem przeponowym (wg) wymagań przewidzianych w PN-EN 12828.

schematekrkomfort

1. Korpus
2. Izolacja termiczna
3. Sterownik
4. Króciec zasilający
5. Mufka
6. Czujnik
7. Wyczystka górna
8. Drzwiczki paleniskowe
9. Mufka
10. Popielnik
11. Dmuchawa
12. Zespół podający paliwo
13. Zasobnik na paliwo
14. Czopuch
15. Króciec powrotny

 


Podstawowe wymiary kotłów EKR (mm)

 

EKR

15

EKR

20

EKR

25

EKR

30

EKR

35

A 550 600 600 600 600
B 590 590 660 730 790
C 1200 1230 1230 1230 1230
E 1520 1520 1520 1520 1520
F 1580 1580 1580 1580 1580
HC 1112 1112 1112 1112 1112
HZ 1290 1290 1290 1290 1290

 


Dane eksploatacyjne Kotłów EKR

 

 

Typ kotła J.m EKR

15

EKR

20

EKR

25

EKR

30

EKR

35

Moc cieplna kW 15 20 25 30 35
Orientacyjna wielkość powierzchni ogrzewanej w zależności od izolacji cieplnej budynku 0,1

kW/m2

80

150
150

200
200

250
250

300
300

350
0,14

kW/m2

70

110
90

140
140

180
180

270
270

360
0,16

kW/m2

60

100
80

120
100

160
160

240
240

310
Sprawność kotła % 84,1 – 87,7
Maksymalna temp. wody oC Temp. maksymalna – 90° C, minimalna – 50° C
Dopuszczalne ciśnienie robocze MPa 0,15
Pojemność zbiornika paliwa kg 230 230 230 230 230
Wymagany ciąg spalin Pa 20 25
Wysokość komina m 5 5 5 5 5
Przekrój komina cm2 400 400 400 540 540
Wymiary czopucha Fi 160 160 160 160 160
Średnica zasilania powrotu mm 50 50 50 50 50
Masa zestawu
kg 380 400 420 670 790
Pobór mocy wentylatora W 80 80 80 80 80
Napięcie zasilania V 230 230 230 230 230
Paliwo

Węgiel kamienny asortyment groszek energetyczny 31,2 o granulacji 5-25 mm, o niskim pęcznieniu, wilgotności do 15 %, zawartości miału do 10 % i popiołu 4-8 % oraz temperatury spiekania się popiołu pow. 1150 oC. Zawartość części lotnych 28-40 % .Spiekalność RI max 10.

 

 

 

 

Kotły typu EKR komfort są produkowane w różnych wersjach w zależności od potrzeb klienta. Jesteśmy w stanie umieścić nasze kotły w bardzo małych kotłowniach umożliwiających również swobodę w ich eksploatacji.