Odżużlacz zgrzebłowy OZg

Odżużlacz zgrzebłowy „OZg”

Odżużlacz zgrzebłowy jest przeznaczony do wygaszenia gorącego żużla z kotła i przetransportowania go np. na taśmociąg lub do zasobnika.

Główne podzespoły odżużlacza:

– Wanna odżużlacza

– Taśma zgrzebłowa

– Zespół napędowy

– Wał napędowy

– Wał tylny

– Zawór pływakowy

– Zawór spustowy

Opis techniczny budowy odżużlacza:

Wanna wykonana jest z odcinków blach giętych i spawana szczelnie. Taśma zgrzebłowa składająca się z : odcinków łańcucha ogniwowego, zgrzebeł wygarniających łączonych z łańcuchami przez zamki. Wał napędowy jest łożyskowany w zespołach łożysk tocznych samonastawnych. Na wale zainstalowane są koła łańcuchowe w wersji rozbieralnej. Taka konstrukcja nie wymaga demontażu całego wału z odżużlacza w celu wymiany zużytych kół. Wał tylny jest unieruchomiony a koła prowadzące swobodnie obracają się na nim.

Do utrzymania stałego poziomu wody służy zawór pływakowy.

Górne nitki powracającego łańcucha poruszają się po ślizgach ze specjalnego tworzywa trudnościeralnego. Zasadniczo to obniża zużycie łańcucha. Dno wanny po , której następuje wygarnianie żużla „wyłożone” jest blachą grubą o wysokiej twardości.