Technologia

jantar

Cięcie plazmowe

Proces cięcia metali przy zastosowaniu łuku plazmowego. Cięcie plazmowe prowadzone jest w sposób zmechanizowany. Procesy cięcia zmechanizowanego dotyczą głównie cięcia przy zastosowaniu wypalarek CNC lub robotów przemysłowych. Źródłem ciepła topiącym metal jest łuk plazmowy jarzący się między elektrodą a materiałem obrabianym.

Dzięki zastosowaniu wycinarki plazmowej wypalamy całe korpusy a następnie je zaginamy). Redukujemy w ten sposób większą cześć spoin - nawet do 50%. Jest to nowoczesny sposób produkcji kotłów, który Klienci przyjęli z dużym zainteresowaniem

zaginarka

Gięcie

Rodzaj technologii obróbki materiałów (najczęściej metalowych) polegający na trwałej zmianie krzywizn przedmiotu obrabianego. W naszej firmie staramy się zaginać jak największą ilość elementów. Zabieg ten jest bardzo korzystny z wielu względów min. ogranicza ilość spoin, przyspiesza produkcję oraz zdecydowanie poprawia jakość kotłów. Stosujemy tylko blachy o wymaganym współczynniku plastyczności.

spawacz_800px

Spawanie

Spawanie w osłonie gazów aktywnych MAG. Jako gazy ochronne najczęściej stosuje się argon z domieszką dwutlenku węgla. W metodzie MAG łuk elektryczny jarzy się między spawanym materiałem, a elektrodą w postaci drutu spawalniczego.

Łuk i jeziorko ciekłego metalu są chronione gazem aktywnym. Metoda nadaje się do spawania większości materiałów, dobierając druty elektrodowe odpowiednie dla różnych metali. Spawanie niektórych elementów kotła odbywa się również elektrodą otuloną.

malarnia

Malowanie

Malowanie kotłów jest jednym z ostatnich procesów produkcyjnych. Konsekwencją ciągłego wzrostu wymagań naszych Klientów jest oddana w tym roku specjalna kabina lakiernicza z suchą filtracją mgły lakieru.