Czyste powietrze


 https://www.iczystepowietrze.com/


Czym jest program „Czyste powietrze„?

Czyste Powietrze to rządowe działanie, mające na celu budowanie świadomości społecznej Polaków dotyczącej poprawy jakości powietrza, oraz motywowanie do podejmowania działań zmniejszających emisję szkodliwych substancji. W ramach programu, właściciele domów jednorodzinnych mogą wnioskować o dofinansowanie na termomodernizację budynków. Kluczowe znaczenie ma tutaj wymiana starego kotła (z ręcznym załadunkiem paliwa) na ekologiczny kocioł nowej generacji, spełniający wymagania 5 klasy wg PN-EN 303-5:2012 i ecodesign.

Cel programu

Rządowy program „Czyste Powietrze” ma na celu poprawę jakości powietrza, a w szczególności zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów, oraz innych zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Kto może skorzystać?

Program skierowany jest dla osób fizycznych, właścicieli budynków na wymianę starych, nieefektywnych urządzeń, niespełniających wymagań określonych przez Ministra Rozwoju i Finansów, na nowoczesne kotły c.o. opalane węglem lub biomasą. Dotyczy to istniejących oraz nowo budowanych budynków mieszkalnych.

Czas trwania programu

Program będzie realizowany w latach 2018-2029 r.  |  Planowane rozpoczęcie programu: od 01.01.2018 r.

Podpisywanie umów zakończy się 31.12.2027 r.  |  Zakończenie prac realizowanych zgodnie z projektem: do 30.06.2029 r.

Budżet

Całkowity budżet programu wynosi 103 mld zł.

Środki zostały podzielone na:

  • dotacje bezzwrotne w kwocie 63,3 mld zł,
  • pożyczki w formie zwrotnej, w kwocie 39,7 mld zł.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski rozpatrywane są przez właściwe dla miejsca zamieszkania wojewódzkie fundusze ochrony środowiska (WFOŚiGW). Terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania określone zostaną w ogłoszeniu o naborze, które zamieszczone będzie na stronie WFOŚiGW.
Wnioski przyjmowane są w terminie od 19 września 2018 do 30 czerwca 2027 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wymagane dokumenty

Wypełnienie wniosków odbywa się w formie papierowej, pobranej ze strony lub siedziby WFOŚiGW, lub elektronicznej umieszczonej na stronie głównej programu w PORTALU BENEFICJENTA.
Wykaz dokumentów, wszelkie informacje oraz wymagania techniczne są do pobrania na stronach  terytorialnych funduszy właściwych dla miejsca zamieszkania Beneficjenta w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także na stronie: https://portal.wfosigw.pl/strona-glowna-programu


Kotły gazowe

Kotły na eko-groszek – Tilgner Eco EKR

Kotły na eko-groszek – Klaster

Kotły na pellet – Tilgner Bio-Pellet 

Kotły na pellet- Tilgner Bio Pellet komfort