Cyklony

Cyklony to podstawowa jednostka odpylająca popularna szczególnie przy usuwaniu pyłu ze spalin. Konstrukcja pozwala na wyodrębnienie zanieczyszczeń z odpylanych gazów. Niechciana cząstka, w wyniku sił odśrodkowych wytraca prędkość i opada w dół do komory osadczejcyklon-btcyklon-bez-tla.