Przenośniki ślimakowe i zgrzebłowe

Przenośniki ślimakowe przeznaczone są do transportu materiałów sypkich takich jak np. miał węglowy, ekogroszek, popiół.

Średnica ślimaka od 160 do 250 mm

Wydajność od 4 do 18 t/h

W przenośnikach stosowany jest zmienny skok ślimaka w celu rozprężenia transportowanego materiału. Dzięki temu można uzyskać bezpieczny i równomierny przepływ materiału. Budowane są w postaci korytek giętych zamkniętych klapami rewizyjnymi. Koryto wyposażone jest w ślizgi trudno-ścieralne w celu zapewnienia długiej eksploatacji. Budowa zapewnia łatwe rozebranie obudowy w celu rewizji ślimaka. Przenośnik wyposażony jest w węzły łożyskowe, motoreduktor oraz w szafę sterowniczą.

Przenośniki ślimakowe dobiera są indywidualnie do potrzeb istniejącej lub projektowanej kotłowni.

 

 

20151110_152205-mediumSzafa sterownicza realizuje podstawowe zadania czyli napęd ślimaka w prawo lub w lewo. Obroty w lewo są zabezpieczone przekaźnikiem czasowym w celu ochrony przenośnika. W przenośnikach do odpopielania dodatkowo realizowane są funkcje czasowe i automatyczne załączanie. Wszystkie szafy sterownicze są zabezpieczone są przed przeciążeniem w celu ochrony motoreduktora i części składowych przenośnika.