Kotły z podajnikiem ślimakowym

EKR

Kotły EKR – kotły z podajnikiem ślimakowym na ekogroszek

Kocioł typu EKR jest nowoczesnym kotłem sterowanym elektronicznie z retortowym podajnikiem ślimakowym opalanym eko-groszkiem. Paliwo spala się w małym palniku z automatycznie sterowanym załadunkiem paliwa oraz regulowaną ilością powietrza wprowadzanego do komory spalania.

sprawdź ofertę

青輝き92

Kotły EKR Komfort – kotły z podajnikiem ślimakowym na ekogroszek

Kocioł typu EKR Komfort jest nowoczesnym kotłem sterowanym elektronicznie z retortowym podajnikiem ślimakowym opalanym eko-groszkiem. Paliwo spala się w małym palniku z automatycznie sterowanym załadunkiem paliwa oraz regulowaną ilością powietrza wprowadzanego do komory spalania.

sprawdź ofertę

tilgner22ztłem

Kotły typu Tilgner22 – 5 klasa czystości spalin

Kocioł typu Tilgner22 w 5 klasie czystości spalin z automatycznym podajnikiem paliwa. Przeznaczony jest do spalania węgla w postaci groszku o granulacji 5-25mm, paliwo spalane jest w retortowym palniku z udziałem wentylatora nadmuchowego

sprawdź ofertę

Kotły typu Klaster 5 (14 kW) – 5 klasa (ecodesign) czystości spalin

KLASTER - 5 jest stalowym kotłem niskotemperaturowym przeznaczonym do podgrzewania wody dla potrzeb grzewczych Kocioł jest przystosowany do spalania paliw stałych, w postaci węgla kamiennego oraz mieszanki koks-węgiel. Kocioł wyposażony jest w automatyczny wysokoefektywny retortowy palnik węglowy, który sterowany jest zintegrowanym sterownikiem mikroprocesorowym. Sterownik czuwa nad prawidłowym przebiegiem spalania utrzymując w sposób automatyczny zadaną temperaturę wody w kotle. Kocioł posiada certyfikat 5 klasy zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 oraz spełnia wymagania Dyrektywy Ecodesign.

sprawdź ofertę

Kotły typu Klaster 5 (23 kW) – 5 klasa (ecodesign) czystości spalin

KLASTER - 5 jest stalowym kotłem niskotemperaturowym przeznaczonym do podgrzewania wody dla potrzeb grzewczych Kocioł jest przystosowany do spalania paliw stałych, w postaci węgla kamiennego oraz mieszanki koks-węgiel. Kocioł wyposażony jest w automatyczny wysokoefektywny retortowy palnik węglowy, który sterowany jest zintegrowanym sterownikiem mikroprocesorowym. Sterownik czuwa nad prawidłowym przebiegiem spalania utrzymując w sposób automatyczny zadaną temperaturę wody w kotle. Kocioł posiada certyfikat 5 klasy zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 oraz spełnia wymagania Dyrektywy Ecodesign.

sprawdź ofertę

青輝き92

Kotły KPR – Wysokoprężny kocioł parowy z podajnikiem ślimakowym

Kotły typu KPR przeznaczone są do wytwarzania pary nasyconej o ciśnieniu do 6 bar oraz do 12 bar i temperaturze odpowiednio do 165 ˚C oraz 184 ˚C. Szeroki zakres wydajności pary od 500 kg/h do 2400 kg/h umożliwia dobór odpowiedniego kotła dla małych oraz także dużych zakładów przemysłowych i przetwórczych. Nowoczesna konstrukcja płomieniówkowa zapewnia wysoką wydajność oraz sprawność urządzenia. 

sprawdź ofertę

brucer

Palnik Brucer

Kotły z palnikiem retortowym uznawane są obecnie za najbardziej efektywne źródła ciepła dla ogrzewnictwa indywidualnego i małych kotłowni komunalnych. Stanowi to podstawę obserwowanego w ostatnim czasie dynamicznego wzrostu ich produkcji i sprzedaży.

sprawdź ofertę