Kotły na zrębkę typu KNZ

Kocioł c.o. „TILGNER eco KNZ” jest innowacyjnym kotłem na drewno-zrębkę. Dzięki zastosowaniu ceramicznej komory spalania z ceramicznym układem przepływu spalin, wydłużającym przebywanie spalin w bardzo wysokich temperaturach powyżej 850⁰C , uzyskano bardzo dobrą emisję spalin i pyłów spełniającą obowiązującą normę PN-EN-303-5 : 2012 oraz wchodzącą nową normą PN-EN-303-5 : 2021 oraz dyrektywę UE Eco Design,  osiągając wielokrotnie mniejsze wartości emisji najbardziej toksycznych związków w tym CO, OGC, LZO.

Dzięki zastosowaniu ceramicznych nawrotnych komór  rozprężnych i ceramicznych kanałów sprężnych uzyskano niezwykle niskie stężenie pyłu na wylocie spalin z kotła.

Ukierunkowany przepływ wody przez kocioł i zastosowanie płomieniówkowego wymiennika ciepła w połączeniu z bardzo wydajną ceramiczną komorą spalania umożliwia uzyskanie bardzo wysokiej sprawności cieplnej kotła sięgającej powyżej 90%

Innowacyjna konstrukcja kotła umożliwia umieszczenie palnika z trzech stron paleniska w zależności od istniejących gabarytów kotłowni i możliwości ustawienia kotła, bez zmiany parametrów pracy kotła.

Zastosowanie innowacyjnego sterowania wraz z wentylatorem dostosowującym się do zmiennych oporów paleniska powoduje niezwykłą stabilność procesu spalania, niezależnie od zmiennej charakterystyki spalającego się paliwa. Precyzyjny algorytm podawania paliwa minimalizuje emisję zanieczyszczenia oraz ogranicza niecałkowite spalanie do minimum. Komplet zastosowanych innowacyjnych rozwiązań tworzy kocioł TILGNER eco KNZ jest niezwykle bezpieczny dla użytkownika i przyjazny dla środowiska.