Zbiorniki na gaz


Zbiorniki naziemne do gazu płynnego propan i propan-butan.
Zbiorniki z odbiorem UDT (Urząd Dozoru Technicznego). Dopuszczone do użytku na terenie Polski.
Wyposażone w armaturę:

  • zawór bezpieczeństwa
  • zawór napełniania
  • zawór poboru fazy gazowej
  • zawór fazy ciekłej
  • wskaźnik napełnienia

Nasze zbiorniki mogą pracować w temperaturze otoczenia od -20oC do +40oC.

 

 

 

 


Zbiorniki stosowane są w instalacjach gazowych, przeznaczone do magazynowania i odparowywania gazu płynnego. Konstrukcja zbiorników umożliwia pobór zarówno fazy gazowej jak i ciekłej. Wykorzystywane są w indywidualnych gospodarstwach domowych i rolnych do celów grzewczych, w stacjach napełniania zbiorników samochodowych, oraz do celów technologicznych w zakładach przemysłowych. Stopień czystości magazynowanego gazu musi odpowiadać, co najmniej wymaganiom zawartym w normie ISO 9162. Zbiornik może być zalany izopropanolem i/lub zaazotowany do transportu. W obu przypadkach informacja (naklejka) znajduje się na wewnętrznej stronie kołpaka. Nie ma konieczności usuwania izopropanolu i/lub azotu przed pierwszym napełnieniem zbiornika gazem. Po pierwszym napełnieniu należy naklejki z informacją o napełnieniu azotem i/lub izopropanolem usunąć i zniszczyć.

Zbiornik cylindryczny, poziomy, konstrukcji spawanej. Składa się z płaszcza, den wypukłych, łap wsporczych, przyłączy do uziemienia, uchwytów nośnych, tulejek, armatury oraz kaptura na zawiasach do ochrony armatury z możliwością zamknięcia na kłódkę. Armatura wkręcona jest do tulejek wspawanych do płaszcza.

Dwa uchwyty nośne przyspawane do płaszcza zbiornika służą tylko do podnoszenia i przemieszczania pustego zbiornika. Przyłącza do podłączenia uziemienia zbiornika są przyspawane do łap wsporczych.

Tabliczka zbiornika, wykonana ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej), zawiera dane jak podano na rysunku i zamocowana jest na dennicy. Numer fabryczny zbiornika znajdujący się na tabliczce jest wybity również na dennicy pod tabliczką.

Odbiór fazy ciekłej ze zbiornika w wykonaniu podstawowym -Wersja I odbywa się poprzez króciec z rurą syfonową umieszczony pod kapturem ochronnym. Wykonanie alternatywne – Wersja II umożliwia dodatkowo pobór fazy ciekłej od dołu poprzez króciec DN25, DN32, DN50 lub DN65.

Króciec do odwodnienia zbiornika wykonany jest jako tulejka gwintowana 11/4” NPT z korkiem (zalecane) lub z zaworem odcinającym. W przypadku zastosowania korka spustowego poz.12 w wersji stalowej należy zachować szczególną ostrożność przy wkręcaniu i wykręcaniu gdyż może nastąpić zaiskrzenie.


Wymiary mmLL1DzHHCA2Waga zbiornika
Pojemność (l)
270025001600125014351615950505
485040802000125014351615950795
640055203500125014351615950986
6700604035001250143516159501031

 


Pojemność
nominalna
Dopuszczalne nadciśnienie roboczeMax. ilość gazu (80% poj. zbiornika)Wymiary gabarytowe:Ciężar:
(l/kg)(bar/MPa)(kg/m3)średnica (mm)długość (mm)(kg)
2700 / 150016 (1,6)1200 / 60012502500505
4850 / 269416 (1,6)2100 / 105012504280795
6400 / 355616 (1,6)2800 / 140012505520986
6700 / 372216 (1,6)2900/ 1450125060401031