Kotły wodne typu KRR z rusztem mechanicznym

KRR1Kocioł wodny typu KRR z rusztem mechanicznym

Kotły wodne typu KRR z mechanicznym rusztem ruchomym, produkowane w zakresie wydajności  od 900 do 4000 kW i ciśnieniu od 3 do 10 bar, przeznaczone są dla klientów poszukujących niezawodnych i ekonomicznych rozwiązań w spalaniu paliw stałych.

Kotły te wyposażone są w układ automatycznej kontroli procesu spalania co zapewnia stałe utrzymanie płomienia w palenisku bez konieczności częstego rozpalania, a jednocześnie w bardzo łatwy sposób umożliwia regulację wydajności cieplnej.

Dzięki zastosowaniu rusztu taśmowego możliwe jest spalanie takiej ilości paliwa, jaka jest niezbędna do utrzymania zadanych parametrów pracy przez co możliwe jest uzyskanie sprawności rzędu 83 % i znaczne obniżenie zużycia paliwa.

Podstawowe parametry techniczno – eksploatacyjne

Kotłów parowych KRR 900 – 4000

krr-kociol-z-rusztem-mechanicznym

1. Korpus kotła 13. Króciec zaworu bezpieczeństwa
2. Ruszt ruchomy 14. Króciec spustowy
3. Syfon manometru 15. Pokrywa rewizyjna
4. Drzwiczki serwisowe 16. Wylot spalin – do wentylatora
5. Termostat bezpieczeństwa 17. Króciec odżużlacza
6. Czujnik temp. Wody (zasilanie) 18. Drzwi rewizyjne
7. Czujnik temp. Wody (powrót) 19. Stopy kotła
8. Manometr 20. Czujnik podciśnienia
9. Kurek manometru z przyłączem kontr. 21. Ucho transportowe
10. Czujnik braku wody 22. Czujnik temp. Spalin – w opcji analizator
11. Przyłącze kołnierzowe czujników pom. 23. Wyczystka boczna komory nawrotnej
12. Króciec powrotu wody 24. Właz eliptyczny

 

Parametr KRR-900 KRR-1200 KRR-1700 KRR-2000 KRR-2500 KRR-3000 KRR-4000
Moc znamionowa kotła [kW] 900 1200 1700 2000 2500 3000 4000
Zużycie paliwa [kg/h] 168 225 318 375 468 562 750
Max. Temperatura pracy [oC] 165 165 165 165 165 165 165
Wymagany ciąg w dymnicy [Pa] 470 500 500 580 600 650 700
Masa kotła bez wody i rusztu [kg] 7500 8500 10000 11000 14000 1800 25000
Ruszt ruchomy 0,6×2,4 0,6×3,2 0,86×2,8 0,86×3,2 0,86×4,0 1,16×3,6 1,16×4,8
Zawór bezpieczeństwa (Si6301) 25×40 32×50 40×65 40×65 50×80 40×80 50×80

Paliwo podstawowe

Węgiel kamienny typ 32.1, sortyment: MI i MII – Klasa: 22/15

Szafa sterownicza automatyki przemysłowej wyposażona w sterownik mikroprocesorowy, dotykowy panel operatorski (umożliwiający nastawy parametrów pracy oraz monitorowanie parametrów podczas pracy), osprzęt zabezpieczający i łączeniowy, stanowi układ automatyki zabezpieczająco-sterującej, zaprojektowany i wykonany z myślą o bezpiecznym w pełni automatycznym systemie sterowania pracą kotła wodnego typu KRR z ruchomym rusztem mechanicznym  na paliwo stałe.

 

 

 

Sterowanie obejmuje:

 • pomiar i regulację temperatury wody na króćcu wylotowym i wlotowym kotła
 • pomiar podciśnienia w komorze paleniskowej kotła
 • kontrolę płomienia na ruszcie
 • kontrola obecności wody w kotle
 • kontrolę pracy urządzeń wykonawczych kotła
 • pomiar i sygnalizację zawartości tlenu w spalinach
 • pomiar temperatury spalin

Sterowanie zabezpiecza przed:

 • przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody w kotle (termostat STB)
 • brakiem wody w kotle
 • zanikiem płomienia na ruszcie
 • przedostaniem się ognia do kosza zasypowego
 • zwarciem oraz przeciążeniem napędów elektrycznych

 

Sterowanie sygnalizuje i steruje pracą urządzeń wykonawczych:

 • napęd rusztu za pomocą falownika
 • napęd wentylatora wyciągowego za pomocą falownika
 • napęd wentylatora nadmuchowego za pomocą falownika

Certyfikaty kotłów  KRR – kotły z rusztem mechanicznym na miał węglowy