Innowacyjne odpylacze wodne typu Tilgner FPW

Innowacyjne odpylacze wodne typu TILGNER FPW 400, 800, 1000 oraz 1500 znamienne są tym, że posiadają komorę tworzącą zbiornik w postaci dużego cylindra zamkniętego od spodu lejem stożkowym, a od góry ścianą płaską. W górnej części każdego odpylacza umieszczona jest rura tłocząca zanieczyszczone spaliny oraz rura odprowadzająca spaliny po oczyszczeniu. Spaliny są tłoczone przez wentylator wyciągowy kotła. W rurze tłocznej umieszczone są zraszacze wodne, które pod ciśnieniem tworzą mgłę wodną. Cząsteczki stałe (pyły) zawarte w spalinach są wytrącane poprzez inercyjne zderzenie się z rozpędzonymi cząsteczkami wody. W ten sposób usuwane są najmniejsze pyły nawet poniżej PM 2,5. Dzięki odpowiedniemu ustawieniu rury tłocznej w stosunku do lustra wody, uzyskuję się ruch wirowy powierzchni wody. Na sturbulizowanej powierzchni dochodzi do zatapiania cząstek pyłu, które opadają na dno osadnika, skąd mogą być cyklicznie usuwane. Rozwiązanie to umożliwia także zastosowanie wody wapiennej jako medium zraszającego. Można uzyskać efekt mokrego odsiarczania spalin dzięki temu redukuję się ilość związków SO2 oraz SO3 emitowanych do atmosfery. Reasumując jest to produkt innowacyjny, którego dla dedykowanych mocy kotłów jeszcze nie ma na rynku, i który po dopracowaniu zostanie zgłoszony do urzędu patentowego.

Cztery zbadane jednostki odpylaczy dedykowanych do kotłów o mocach 400 kW, 800 kW, 1200 kW oraz 1500 kW umożliwiają aktualnie spełnienie przez źródła istniejące kryteriów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018r. „W sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów” (Standardy emisyjne pyłu dla źródeł opalanych paliwami stałymi określone w tabeli 11, załącznik 5 tego Rozporządzenia), co wykazano w trakcie przeprowadzonych pomiarów – tablica 4.5.1.1 i 4.5.2.1.

Nowoczesne filtry wodne pozwalające na jednoczesne odpylanie i odsiarczanie spalin dedykowane do istniejących niespełniających kryteriów kotłów o mocach od 400 do 1500 kW to niewątpliwie innowacja w skali kraju.

Efektem nadrzędnym wprowadzonych innowacji jest znacząca poprawa jakości powietrza, co wpływa pozytywnie na zdrowie i życie ludzi.


 


Certyfikaty odpylaczy wodnych typu TILGNER  FPW