Atesty i Certyfikaty

Certyfikaty Jakości


Certyfikaty kotłów  „KLASTER” na eko-groszek – 5 klasa i ecodesign


Certyfikaty kotłów  Bio-Pellet  na pellet


Certyfikaty kotłów  „Tilgner 22” i  „Tilgner eco EKR”  na eko-groszek  –  5 klasa i ecodesign


Certyfikaty kotłów  „Tilgner eco KTM”  na  węgiel kamienny sortymentu miał o uziarnieniu 3 -31,5 mm  –  5 klasa i ecodesign


Certyfikaty kotłów  KRR – kotły z rusztem mechanicznym na miał węglowy


Certyfikaty odpylaczy wodnych typu TILGNER  FPW


 Certyfikaty Urzędu Dozoru Technicznego


Świadectwo Badania na Znak Bezpieczeństwa Ekologicznego na kotły Generator KW-GR


Świadectwo Badania na Znak Bezpieczeństwa Ekologicznego na kotły KTM


Świadectwo Badania na Znak Bezpieczeństwa Ekologicznego na kotły EKRWyróżnienia