Aktualności

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku na dostawę blachy dla wytworzenia nowego produktu w ramach realizacji projektu:

Luty 6, 2018 12:09 pm
„Opracowanie i wdrożenie nowego wyrobu innowacyjnego typoszeregu odpylaczy do kotłów z automatycznym podawaniem paliwa stałego o mocy 25 kW – 1500 kW”. Realizowanego w ramach poddziałania  2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego. Zapytanie ofertowe na blachę w trybie rozeznania rynku zal.1 Formularz ofertowy na blachę zał. 2 Oświadczenie[…]
Czytaj więcej

Targi Agro Show 2016

Listopad 24, 2016 8:49 am
W tym roku mieliśmy przyjemność zaprezentować nasze kotły na największych targach rolniczych w Polsce – Agro Show 2016 w Bednarach. Cieszyliśmy się dużym zainteresowaniem na wystawie. Odwiedzający mogli z bliska obejrzeć nasze kotły i uzyskać wszystkie niezbędne informacje techniczne na temat kotłów i ich eksploatacji. Oprócz kotłów węglowych z podajnikiem ślimakowym oraz tłokowym, dużym zainteresowaniem cieszyły się kotły na pellet. Dla dużych[…]
Czytaj więcej

DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ, 2014-2020 PODDZIAŁANIE 2.3.2 BONY NA INNOWACJE DLA MŚP

Grudzień 15, 2015 12:10 pm
NAZWA PROJEKTU: Opracowanie i wdrożenie nowego wyrobu innowacyjnego typoszeregu odpylaczy dedykowanych do kotłów z automatycznym podawaniem paliwa stałego o mocy 25-1500 kW, w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Cel projektu: Opracowanie nowych produktów (kotłów c.o.) spełniających[…]
Czytaj więcej

Alternatywa ogrzewania ciepłej wody w sezonie letnim

Sierpień 27, 2015 11:34 am
Palnik na pellet w kotle KTM. Palnik firmy Tilgner służy nam do spalania paletu (granulat drzewny) i jest przeznaczony do współpracy z kotłami grzewczymi o mocy od 12 do 400 kW. Optymalne warunki spalania i regulacja mocy są sterowane elektronicznie poprzez odpowiednie dostarczenie paliwa i odpowiedniej ilości powietrza. Palnik posiada automatyczny układ rozpalania oraz kontrolę płomienia. Zastosowanie sterowania IGNEO Wall pozwoliło nam[…]
Czytaj więcej

Kocioł EKR z automatycznym nawęglaniem

Sierpień 27, 2015 11:33 am
Kocioł typu EKR jest nowoczesnym kotłem sterowanym elektronicznie z retortowym podajnikiem ślimakowym opalanym eko-groszkiem. Paliwo spala się w małym palniku z automatycznie sterowanym załadunkiem paliwa oraz regulowaną ilością powietrza wprowadzanego do komory spalania. Dzięki zastosowaniu nowego dwusystemowego sposobu spalania polegającego na zgazowaniu paliwa w pierwszym etapie z jednoczesnym spalaniem produktów suchej destylacji w drugim etapie uzyskano bardzo dobre wyniki[…]
Czytaj więcej