Czyste powietrze


Kotły gazowe


Kotły na eko-groszek – Tilgner Eco EKR


Kotły na eko-groszek – Klaster


Kotły na pellet – Tilgner Bio-Pellet 


Kotły na pellet – Tilgner Bio Pellet komfort


Czym jest program „Czyste powietrze„?

Czyste Powietrze to rządowe działanie, mające na celu budowanie świadomości społecznej Polaków dotyczącej poprawy jakości powietrza, oraz motywowanie do podejmowania działań zmniejszających emisję szkodliwych substancji. W ramach programu, właściciele domów jednorodzinnych mogą wnioskować o dofinansowanie na termomodernizację budynków. Kluczowe znaczenie ma tutaj wymiana starego kotła (z ręcznym załadunkiem paliwa) na ekologiczny kocioł nowej generacji, spełniający wymagania 5 klasy wg PN-EN 303-5:2012 i ecodesign.

Cel programu

Rządowy program „Czyste Powietrze” ma na celu poprawę jakości powietrza, a w szczególności zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów, oraz innych zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Kto może skorzystać?

Program skierowany jest dla osób fizycznych, właścicieli budynków na wymianę starych, nieefektywnych urządzeń, niespełniających wymagań określonych przez Ministra Rozwoju i Finansów, na nowoczesne kotły c.o. opalane węglem lub biomasą. Dotyczy to istniejących oraz nowo budowanych budynków mieszkalnych.

Czas trwania programu

Program będzie realizowany w latach 2018-2029 r.  |  Planowane rozpoczęcie programu: od 01.01.2018 r.

Podpisywanie umów zakończy się 31.12.2027 r.  |  Zakończenie prac realizowanych zgodnie z projektem: do 30.06.2029 r.

Budżet

Całkowity budżet programu wynosi 103 mld zł.

Środki zostały podzielone na:

  • dotacje bezzwrotne w kwocie 63,3 mld zł,
  • pożyczki w formie zwrotnej, w kwocie 39,7 mld zł.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski rozpatrywane są przez właściwe dla miejsca zamieszkania wojewódzkie fundusze ochrony środowiska (WFOŚiGW). Terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania określone zostaną w ogłoszeniu o naborze, które zamieszczone będzie na stronie WFOŚiGW.
Wnioski przyjmowane są w terminie od 19 września 2018 do 30 czerwca 2027 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wymagane dokumenty

Wypełnienie wniosków odbywa się w formie papierowej, pobranej ze strony lub siedziby WFOŚiGW, lub elektronicznej umieszczonej na stronie głównej programu w PORTALU BENEFICJENTA.
Wykaz dokumentów, wszelkie informacje oraz wymagania techniczne są do pobrania na stronach  terytorialnych funduszy właściwych dla miejsca zamieszkania Beneficjenta w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także na stronie: https://portal.wfosigw.pl/strona-glowna-programu


Kotły gazowe

Kotły na eko-groszek – Tilgner Eco EKR

Kotły na eko-groszek – Klaster

Kotły na pellet – Tilgner Bio-Pellet 

Kotły na pellet- Tilgner Bio Pellet komfort