Kotły parowe typu KP

parowe-1Kotły Parowe

Wytwórnia Kotłów C.O. Tilgner produkuje węglowe kotły parowe nisko- i wysokoprężne o szerokim zakresie mocy cieplnej od 100 kW do 1800 kW, wydajności produkcji pary nasyconej od 150 kg/h do 2400 kg/h oraz ciśnieniu do 10 bar. Specjalna konstrukcja kotłów parowych zapewnia wysoką stabilność produkcji pary nawet przy zmiennych poborach technologicznych. Duża pojemność wodna oraz odpowiednia powierzchnia odparowania wody zapewnia stabilność pracy i wysoką jakość pary. Dzięki zautomatyzowanemu sterowaniu pracą kotła proces wytwarzania pary jest ściśle kontrolowany i można go dostosować do własnych potrzeb.

Niskoprężne kotły parowe typu KP z rusztem stałym

Kotły typu KP przeznaczone są do wytwarzania pary nasyconej od 180 kg/h do 1000 kg/h, ciśnieniu do 0,5 bar i temperaturze do 110 ˚C. Ich największą zaletą jest prosta konstrukcja zapewniająca bezawaryjną pracę. Duża komora spalania wyposażona w dyszę powietrzne pozwala na spalanie paliw różnej jakości oraz granulacji.

Parametr Jednostka KP-270 KP-330 KP-420 KP-520 KP-670 KP-840 KP-1200
Moc nominalna kW 180 220 280 350 450 560 800
Max. wydajność parowa kg/h 270 330 420 520 670 840 1200
Wymagany ciąg kominowy Pa 25-35 40-45
Max. zużycie opału kg/h 35 45 55 70 90 110 150
Max. ciśnienie robocze Bar 0,45
Max. temperatura robocza oC 110
Wymiary gabarytowe Długość 1960 2370 2400 2700 3850 3000 3740
Szerokość 900 1050 1070 1280 1350 1460 1760
Wysokość 2200 2250 2350 2470 2570 2680 2760
Paliwo  Paliwem podstawowym dla kotłów KP jest miał węgla kamiennego typu 31 i 32; asortymentu M I, M II o niskim pęcznieniu, do 15 % wilgotności oraz o temperaturze spiekania się popiołu pow. 1150 oC. Spiekalności RI max. 10.

Automatyka kotła parowegoAutomatyka w kotłach parowych typu KP, zaprojektowana została w oparciu o osprzęt łączeniowy i zabezpieczeniowy umożliwiający pełną kontrolę pracy kotła, oraz utrzymanie optymalnych parametrów pracy podczas procesu wytwarzania pary. Dzięki temu użytkownik uzyskuje komfort oraz bezpieczeństwo pracy.

Sterowanie obejmuje:

  • pomiar i regulację ciśnienia pary na króćcu wylotowym kotła
  • pomiary i regulację poziomu wody w kotle
  • pomiary i regulację poziomu wody w zbiorniku kondensatu
  • zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia pary w kotle
  • zabezpieczenie przed niskim poziomem wody w kotle
  • sygnalizuje i steruje pracą urządzeń wykonawczych (w tym zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem)
  • sterowanie wentylatorem nadmuchowym
  • sygnalizację stanów awaryjnych w kotle

Automatyka kotła parowego może być indywidualnie dostosowana do potrzeb.