Jak uzyskać dofinansowanie na Pleszew kotły klasy 5 ?

Grudzień 20, 2018 3:11 pm | Kategoria: Aktualności

Jak uzyskać dofinansowanie na Pleszew kotły klasy 5 ?

Coraz więcej miast i gmin, w związku z problemem zwiększającego się smogu,  decyduje się realizować programy ograniczające niską emisję np. dofinansowujących wymianę kotłów  grzewczych.  Praktycznie każdy mieszkaniec w naszym kraju ma możliwość skorzystania z funduszy wspierające tego rodzaju przedsięwzięcia. Warto być świadomym jakie ulgi nam przysługują.

Na czym to polega?

Dofinansowania na wymianę kotłów wyglądają różnie w zależności od konkretnego miasta czy gminy.  Zainteresowani owymi programami powinni udać się do urzędu miasta lub gminy z zapytaniem o dostępności, możliwości dofinansowania. Istotną wersją jest także forma wsparcia.  W zależności od miejsca – dotacje bezzwrotne, pożyczki.  Fundusze mogą pochodzić ze środków unijnych lub samorządowych.  Wielkość dotacji uzależniona jest od regionu. Niektóre samorządy finansują nawet całość wymiany starego pieca, a inne dany procent wartości nowego kotła.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Kiedy upewnimy się, że w miejscu naszego zamieszkania działa program wsparcia wymiany starych źródeł ciepła na Pleszew kotły wyższej generacji, kolejnym krokiem jest rozliczenie kosztów inwestycji. W większości przypadków sami musimy sfinansować na początku wymianę pieca.  Później dostajemy zwrot w formie refundacji, dlatego należy ocenić czy stać nas na taką inwestycję. Następnie należy złożyć wypełnioną dokumentację (wniosek wraz z załącznikami) w urzędzie miasta/gminy, poczekać na rozpatrzenie wniosku i w razie spełnienia warunków, podpisać umowę o dofinansowanie. Niektóre bardziej przedsiębiorcze gminy oferują pomoc przy wypełnianiu i kompletowaniu dokumentów – warto sprawdzić czy jest u nas taka możliwość, co zdecydowanie przyśpieszy to wszystkie formalności. Gdy jesteśmy już po podpisaniu umowy, należy wymienić piec na swój koszt, a następnie rozliczyć jego zakup wraz z zachowanymi rachunkami za energię w urzędzie i otrzymać dotację na poniesione przez nas koszty.

O czym należy pamiętać?

Wymianę źródła ciepła powinien poprzedzać audyt energetyczny oraz termomodernizacja budynku. Większa część programów jako warunek wyznacza przeprowadzenie takiej inicjatywy. By uniknąć odrzucenia wniosku warto zapoznać się ze szczegółami. Czasami zdarza się również, że w umowie o dofinansowanie są podane wymagania odnośnie spalanego paliwa. Niestosowanie się do wymogów może finalnie skutkować koniecznością zwrotu dotacji na Pleszew kotły.