Ruszt mechaniczny „RMp”

Ruszt mechaniczny „RMp” do kotła płomienicowego.

Ruszt przeznaczony „RMp” jest do spalania miału węglowego o kaloryczności 19 – 24 MJ/kg. Kotły płomienicowe posiadają płomienice o trzech średnicach d=900 , 1200 i 1500 mm.

W nich pracują ruszty o szerokości użytecznej.

Główne podzespoły rusztu :

– Korpus skrzyni rusztu z podziałem strefowym

– Kosz węglowy zasilający palenisko rusztu.

– Zespół wału napędowego z kołami łańcuchowymi.

– Zespół wału tylnego z kołami prowadzącymi.

– Pokład rusztowy : łańcuchy, żeliwne rusztowiny, kapturki osłaniające łańcuchy, pręty dystansowe.

– Napęd rusztu NORD: moc zależna od wielkości rusztu

– Wentylator podmuchowy.

Opis techniczny głównych podzespołów rusztu. 

Skrzynia rusztu to konstrukcja spawana z blach S 235, posiada wewnątrz strefy szczelne. Do nich dostarcza się powietrze od wentylatora podmuchowego. Regulacja odbywa się za pomocą klap dławiących. Wał napędowy jest łożyskowany w zespołach łożysk samonastawnych. Na wale zainstalowane są koła łańcuchowe w wersji pełnej. Wał tylny rusztu jest unieruchomiony a koła prowadzące swobodnie się na nim obracają. Takie rozwiązanie nie wymaga łożyskowania zwłaszcza, że tył paleniska narażony jest na duże temperatury.

Zasilający ruszt kosz węglowy wyposażony jest w warstwownicę ustalającą grubość warstwy paliwa i zasuwę łukową do odcinania dopływu paliwa na ruszt.